Kommentar til Oikos’ innvendinger til kommunikasjon av økologirapporten

økologisk

Interesseorganisasjonen Oikos skriver i dag i en kronikk i Nationen at de er kritiske til måten VKM har kommunisert konklusjonene i vår økologirapporten. Oikos mener at økologisk kommer bedre ut i rapporten enn det vi har kommunisert ut.

Av Jan Alexander, leder av Hovedkomiteen i VKM

Vi har fått nye nettsider, og tryggmatbloggen er flyttet til www.vkm.no/blogg.
Velkommen til de nye nettsidene våre!

VKM har respekt for Oikos, men kjenner oss ikke igjen i kritikken. Hver eneste formulering i rapporten og kommunikasjonen av denne har vært filt på ned til minste detalj. Til sammen har flere enn 40 eksperter vært involvert i arbeidet.

VKM mener at det vi kommuniserer gir et riktig bilde av funnene som omtales i rapporten. Les omtalen av rapporten på våre nettsider

Her må vi bare konstatere at OIKOS er uenige med oss.

Forskningen som finnes i dag

VKM mener at basert på forskningen som finnes i dag, er det ikke grunnlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt produsert mat. I noen studier er det indikasjoner på at økologisk mat kan ha en positiv effekt på immunsystemet, men funnene er for få og for sprikende til at vi kan trekke noen konklusjon.

Illustrasjon risikovurdering

I økologirapporten har ekspertene i VKM gjennomgått og sammenstilt forskning om økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon. Illustrasjon: Brace

Flere av de positive indikasjonene er basert på enkeltstudier. Noen av dem er gode, andre er ikke like gode. Som interesseorganisasjon vektlegger Oikos kanskje disse studiene annerledes enn oss.

Godt bilde

VKM mener rapporten gir at godt bilde av hva vi vet og ikke vet, basert på den forskningen som finnes i dag. Så vil tiden vise om det kommer ny forskning som trekker i annen retning.

kyr

Hva sier forskningen når det gjelder helsen og velferden til dyr som lever i økologiske besetninger? Foto: iStockphoto

Rapportene til VKM er åpne, slik at andre skal kunne etterprøve det vi har gjort.

I økologirapporten har ekspertene i VKM gjennomgått og sammenstilt forskning om økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon. Vi har sammenlignet de to produksjonsformene og vurdert hva forskjellene har å si for plantehelse, dyrs helse og velferd og for menneskers helse.

Oppdrag for Mattilsynet

VKM har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Mattilsynet. Les mer på Matportalen

VKM har i rapporten ikke vurdert hvor bærekraftig økologisk og konvensjonell produksjon er. VKM har heller ikke vurdert konsekvenser for miljøet av økologisk produksjon kontra konvensjonell produksjon, eller økologisk fiskeoppdrett.» Dette var ikke en del av oppdraget fra Mattilsynet.

(Toppfoto: iStockphoto)

6 kommentarer om “Kommentar til Oikos’ innvendinger til kommunikasjon av økologirapporten

 1. Dette var slett ikke noe fullstendig svar på innvendingene fra Oikos, en trenger å være rakettforsker for å se det.

  • Hei Magnus,

   Du har rett. Vi har ikke gått inn i detaljene i kronikken til Oikos, men gitt et overordnet svar på kritikken mot måten vi kommuniserte rapporten.

   Er det noen spesielle momenter du lurer på?

   Over 40 eksperter har vært involvert i arbeidet med denne vurderingen. Rapporten er utformet slik at andre skal kunne ettergå det vi har gjort. Det har Oikos gjort.

   VI har respekt for Oikos, men står fast på våre konklusjoner. Så vil tiden vise om det kommer forskning som gjør at bildet endres.

   Hilsen Astrid Bjerkås
   Kommunikasjonssjef i VKM

 2. Eg synest VKM opptrer litt arrogant og utøver hersketeknikk ved å poengtere kjøtvekta framfor andre meiningsberarar.
  Det positive ved VKM er likevel at dei med den samme tyngde poengterer at vitskapen ikkje strekk til for å kunne konkludere, sjølv den tabloide pressa har fått nok stikkpillarar frå VKM til sine utbasuneringar.
  Men, der er bare ein eksakt vitskap, etterpåklokskapen.

 3. Hei Geir Ole,

  Takk for kommentar. Det var ikke meningen å fremstå som arrogant eller utøve hersketeknikk. Jeg ønsket å poengtere at saken har vært grundig behandlet i VKM og at mange forskere (flere enn 40) med ulik fagbakgrunn både i og utenfor VKM har bidratt. Vi har respekt for andre meningsbærere, men har i denne saken kommet til en annen konklusjon enn noen av dem.

  Vi håper at vi gjennom økologirapporten har bidratt til mer kunnskap om både hva man vet og ikke vet basert på forskningen som finnes i dag.

  En viktig oppgave for VKM er å påpeke der det finnes lite kunnskap. I økologirapporten påpeker vi blant annet at det finnes lite kunnskap om norske forhold:

  • Det finnes få vitenskapelige studier som sammenligner helsebetydningen av å spise økologisk og konvensjonell mat.
  • I Norge finnes det lite forskning om økologisk mat.
  • Bortsett fra overvåking av rester av plantevernmidler i mat, tas det ikke prøver systematisk for å kartlegge innhold av næringsstoffer og fremmedstoffer i økologisk og konvensjonell mat i Norge.

  Se for øvrig rapporten om forskningsbehov, som vi publiserte tidligere i år: http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6500&Main_6177=6500:0:31,2296&Content_6500=6187:2071187::0:6712:1:::0:0

  Hilsen Astrid Bjerkås
  Kommunikasjonssjef i VKM

  • Det er positivt at VKM definerer nødvendige forskningsbehov, og dersom det blir fulgt opp i praksis er det enno betre.
   I så måte var der to element i forskningsbehovet publisert i notat 10.04.2012, spesielt side 9 (mellom anna korleis glyfosat virkar i miljøet) og nederst på side 13, Envidor.
   Eg har ikkje sett at der er publisert noko på desse punkta, og det er viktig at glyfosat blir vurdert i eit år som leier opp til rullering av løyvet, bådde i Noreg og i EU.
   Når det gjeld Envidor påpeiker VKM i si risikovurdering at der er kreftfare knytt til aktivstofffet spirodiklofen, noko også produsenten gjer oppmerksom på gjennom etikett, også i USA (California). Og Mattilsynet sitt løyve vart skrive med reservasjon. Men ingenting har, etter min kunnskap, skjedd.

   Når VKM i debattar tenderer mot to strek i sine konklusjonar etterlyser eg ei føre-var haldning.

Still oss spørsmål eller kommenter innlegget

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s