VKMs rapport om sammenlikning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon

I april 2014 gjennomgikk og sammenstilte VKM forskning om økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon. I rapporten sammenlignet vi de to produksjonsformene og vurderte hva forskjellene har å si for plantehelse, dyrs helse og velferd og for menneskers helse. Den siste tiden har rapporten blitt sitert i flere debatter og TV-program om økologisk og konvensjonelt landbruk.

Av Jan Alexander, leder av Hovedkomiteen i VKM

Vi har fått nye nettsider, og tryggmatbloggen er flyttet til www.vkm.no/blogg.
Velkommen til de nye nettsidene våre!

Vi er glade for at rapporten skaper engasjement. Under finner dere hovedfunnene fra rapporten:

– Basert på forskningen som finnes i dag, er det ikke grunnlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt produsert mat. I noen studier er det indikasjoner på at økologisk mat kan ha en positiv effekt på immunsystemet, men funnene er for få og for sprikende til at vi kan trekke noen konklusjon, sier Jan Alexander, leder av Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Lite forskning

 • Det finnes få vitenskapelige studier som sammenligner helsebetydningen av å spise økologisk og konvensjonell mat.
 • I Norge finnes det lite forskning om økologisk mat.
 • Bortsett fra overvåking av rester av plantevernmidler i mat, tas det ikke prøver systematisk for å kartlegge innhold av næringsstoffer og fremmedstoffer i økologisk og konvensjonell mat i Norge.

Planteproduksjon

De fleste studier konkluderer med at det er større avlingstap på grunn av plantesykdommer, skadedyr og ugras i økologisk enn i konvensjonell produksjon. VKM mener at den mest sannsynlige forklaringen er at bekjempelsesmetodene som økologiske dyrkere kan bruke er mindre effektive enn de som brukes i konvensjonell dyrking.

Innhold av stoffer i maten

Forskningen viser at det generelt er små forskjeller i næringsinnhold og andre innholdsstoffer i økologisk og konvensjonelt produserte vekster.

 • Økologiske frukt og bær inneholder noe mer tørrstoff, vitamin C og antioksidanter.
 • Økologiske poteter inneholder noe mer tørrstoff og stivelse.
 • Konvensjonell hvete har noe høyere proteininnhold enn økologisk dyrket hvete.
 • Forskningen gir ikke grunnlag for å konkludere om økologiske grønnsaker inneholder mer eller mindre næringsstoffer og andre stoffer enn konvensjonelle grønnsaker.

VKM mener det er lite trolig at forskjellene i innhold av næringsstoffer betyr noe for helsen til mennesker som har et balansert kosthold.

Forskningen som finnes gir ikke grunnlag for å konkludere om det er forskjeller i nivået av miljøgifter mellom økologisk og konvensjonelt dyrkede matplanter.

Soppgifter

Korn kan angripes av sopp som produserer soppgifter (mykotoksiner). I en risikovurdering fra 2013 konkluderte VKM at spedbarn og barn som spiser mye kornprodukter risikerer at inntaket av soppgiften DON kan overstige tolerabelt daglig inntak, men overskridelse betyr ikke helseskade fordi det er brukt stor sikkerhetsmargin.

De fleste studiene i vurderingen som nå er gjort fant ingen forskjeller i DON innhold mellom økologisk og konvensjonelt korn, men noen fant høyere innhold i konvensjonelt enn i økologisk korn. De fleste studiene fant at innhold av soppgiftene T-2 og HT-2 kan være noe lavere i økologisk korn.

I noen undersøkelser er det funnet høyere nivå av soppgifter i økologiske epler og epleprodukter enn i konvensjonelle epler og epleprodukter.

Smitterisiko og antibiotikaresistens 

Basert på forskningen som finnes, er det ikke grunnlag for å si at det er forskjellig smitterisiko og antibiotikaresistens forbundet med å spise økologisk eller konvensjonelt produsert mat.

Plantevernmiddelrester

Overvåkingsdata fra EU-land og Norge viser at økologisk mat inneholder mye mindre plantevernmiddelrester enn konvensjonell mat, men at også mengdene som finnes i konvensjonell mat ligger under nivåene som gir økt helserisiko.

Beregninger som VKM har gjort viser at norske forbrukere får i seg lite plantevernmiddelrester, enten de spiser konvensjonell eller økologisk mat. Det er første gang en slik beregning har vært gjort i Norge.

Det fins per i dag ingen etablert metode for risikovurdering av kombinasjonseffekter mellom rester av ulike plantevernmidler. Eksisterende kunnskap tyder imidlertid på at eventuelle kombinasjonseffekter blir tatt hensyn til i de sikkerhetsmarginer som benyttes ved vurdering av enkeltstoffer.

Dyrehelse og dyrevelferd 

VKM har vurdert hva forskningen sier om forskjell i helse og velferd til dyr i norske økologiske og konvensjonelle besetninger.

– Med unntak av mindre jurbetennelse og mer melkefeber i økologiske storfebesetninger, er det ikke funnet forskjeller i sykdomsforekomst mellom dyr i økologiske og konvensjonelle besetninger, sier Alexander.

– Forskningen viser at det generelt er liten forskjell i velferden til husdyr i økologiske og konvensjonelle besetninger i Norge. Forskjellene i velferd er størst i fjørfeproduksjon, sier Alexander.

Årsaken til at forskjellene generelt er små er at Norge har et strengere regelverk for dyrevelferd i konvensjonell produksjon enn andre europeiske land. Det gjør at forskjellene i regelverket for økologisk og konvensjonell produksjon i Norge ikke er så stor.

Forskning viser at mer plass og tilgang på utearealer er positivt for dyrenes velferd, men at økologisk drift samtidig gir større utfordringer med parasitter, sykdom og risiko for rovdyrangrep.

Det er generelt lite antibiotikaresistens i norske husdyrbesetninger i begge produksjonssystemer sammenlignet med andre land.

Bier 

Det er tillatt å fôre bier i konvensjonell honningproduksjon med pollentilskudd i perioder hvor biene ikke har naturlig tilgang på pollen. I økologisk produksjon er dette forbudt. Det kan gjøre at biene i perioder får lite tilgang på næring.

I konvensjonell honningproduksjon er det er tillatt å bruke kaustisk soda for å desinfisere produksjonsutstyr. I EU er det forbudt å bruke dette i økologisk produksjon. I Norge er det fortsatt tillatt. Forbud mot bruk av kaustisk soda kan gjøre at risikoen for spredning av sykdom blant bier øker.

Bakgrunn for rapporten 

VKM har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Mattilsynet. VKMs vurdering vil være del av det vitenskapelige grunnlaget for Mattilsynets informasjon om økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon til forbrukere, næring og andre.

Beskrivelse av arbeidet

VKM har gjennomgått og vurdert fagfellevurdert forskning og rapporter fra nasjonale og internasjonale vitenskapelige organer. VKM har vurdert data fra analyse- og overvåkingsprogrammer i Norge og fra andre land, der det har vært relevant.

Vurderingen er basert på omfattende litteratursøk. 

VKM har ikke vurdert hvor bærekraftig økologisk og konvensjonell produksjon er. VKM har heller ikke vurdert konsekvenser for miljøet av økologisk produksjon kontra konvensjonell produksjon, eller økologisk fiskeoppdrett. Disse spørsmålene var ikke en del av bestillingen fra Mattilsynet.

Flere enn 40 av VKMs medlemmer har vært involvert i arbeidet, i tillegg til eksterne eksperter.

Vurderingen består av fem delrapporter og en hovedrapport. Du kan lese mer her >

2 kommentarer om “VKMs rapport om sammenlikning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon

 1. Veldig bra Jan Alexander, at du tar fram denne rapporten og summerer den opp på bloggen.
  Økologisk er vel og bra for de foretrekker det, men det er mange myter som verken er erfaringsmessig eller vitenskapelig belagt. Det er lett å tenke at økologisk mat er sunnere og bedre enn konvensjonell produsert mat, men det er faktisk ikke slik. For det første, regelverk og praksis er slik at vi ønsker å minimalisere bruk av kjemikalier i landbruk. For det andre, er det slik at konvensjonell produksjon har mange fordeler: Plantene blir friskere; fri for sykdommer, parasitter og mangelsykdommer. Vider øker produktiviteten dramatisk både ved bruk av plantevernmidler og fullgjødsel. Dette er viktig for bonden og for verdens matforsyning. Du hadde uteglemt dette med gjødning Jan, men det er viktig. Avlingen av f.eks korn i Norge kan du gange med 2-3 ved konvensjonell dyrking sammenlignet med økologisk.
  Jeg er også kritisk til at myndighetene har målsatt andelen av økologisk produksjon i Norge, først til 10% og seinere enda høyere. Bøndene er vel villige til det dersom produktene blir betalt tilsvarende, men det blir de ikke. Forbrukerne er ikke villig til å betale og det er feil å redusere produksjonen. Det vil også være feil å subsidiere ekstra for at produksjonen skal være økologisk!

 2. Det høres ut til at det generelt forskes lite på økologisk mat i Norge? Er det noe som kan forbedres, slik at man får bedre datagrunnlag? Ser det er nevnt flere ganger at resultatene er «sprikende». Dette er vel en metastudie? Finnes det en oversikt over forskningen dere har analysert? (serveren deres sliter, så jeg fikk ikke opp rapportene). Og er det noen studier på gang nå, som ikke er metastudier?

  Ellers er det ryddig at dere avklarer at dere ikke har bedømt bærekraft og miljøkonsekvenser osv. Men akkurat det blir et problem når resultatet skal ut til forbrukerne, som ofte bare får med seg overskriften. De som velger økologisk produksjon, og de som kjøper produktene, gjør det av mange grunner. For meg er det miljø og biologisk mangfold som er det viktige, og så får evt helseaspekter være en fin bonus.

  Bestillingen fra Mattilsynet virker på meg som klassisk «cherrypicking», hvor man forsøker å styre resultatet ved å avgrense hvilke faktorer man skal analysere. Ved å fjerne viktige parametre så havner man på det resultatet man helst vil ha. https://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_picking

  Som ansvarlige forskere burde dere kanskje gått tilbake til oppdragsgiver og bedt om utvidede parametre?

  Ellers er det flott å høre at Norge er gode på konvensjonelt jordbruk. Men har dere filtrert studiene slik at dere sammenligner riktig, at det ikke blir epler mot pærer? Altså norskprodusert konvensjonelt mot norskprodusert økologisk? Eller er det iblandet tall fra matvarer importert fra utlandet (både økologisk og konvensjonelt). Eller for å si det på en annen måte: Har dere sammenlignet norskprodusert konvensjonelt mot importert økologisk,evt omvendt?

Still oss spørsmål eller kommenter innlegget

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s