På Matportalen finner du nyttig informasjon om mat og helse

Visste du at det finnes en egen nettside hvor du finner informasjon og råd om mat, helse og fysisk aktivitet? Matportalen.no er et samarbeid mellom flere etater i matforvaltningen. Målet er at du selv kan ta informerte valg basert på informasjon og råd fra offentlige myndigheter.

Les videre

Hvordan gjøres risikovurdering av matkontaktmaterialer i EU?

Mat pakkes inn i plast og oppbevares i bokser. Vi bruker bestikk og servise når vi spiser. Vann drikkes ofte fra flaske. Materialer som kommer i kontakt med mat og drikkevann skal være trygge. De skal ikke lekke ut stoffer i helsefarlige mengder, men hvordan finner man ut at et stoff i matkontaktmaterialer er trygge i bruk?

Les videre

EFSA med utkast til risikovurdering av bisfenol A

EUs mattrygghetsorgan EFSA har i dag lagt frem et utkast til risikovurdering av bisfenol A og mulige effekter på human helse.

Bisfenol A er et stoff som brukes i produksjonen av plastmaterialet polykarbonat. Bisfenol A finnes blant annet i drikkeflasker, medisinsk utstyr, hermetikkbokser med epoksylakk og kassalapper.

Les videre