Antibiotikaresistens – hva er det?

Vi har fått nye nettsider, og tryggmatbloggen er flyttet til www.vkm.no/blogg.
Velkommen til de nye nettsidene våre!

Antibiotika er stoffer som brukes til behandling av infeksjoner for å hemme eller drepe bakterier som forårsaker sykdom. Det finnes mange ulike typer antibiotika som virker på ulike bakterier. Noen antibiotika kan virke på mange forskjellige typer av bakterier. Disse kalles for bredspektret antibiotika. Antibiotika som virker på relativt få bakterietyper kalles for smalspektret.

Les videre