Tilsetningsstoffer og tungmetaller i maten

Mat og drikke kan inneholde både tilsetningsstoffer og tungmetaller. Det er regler for hvilke tilsetningsstoffer det er tillatt å bruke og i hvilke mengder. Tungmetaller kan havne i maten hvis de finnes i miljøet der maten produseres. For å vite om det er tungmetaller i mat, må vi analysere den. Les videre

Fordelene med å spise fisk er langt større enn risikoen fra miljøgifter

torsk, laks, grillspyd

Fisk er en matvare som stadig debatteres, nå senest på NRK Ekko 18. februar. I programmet blir Vitenskapskomiteen for mattrygghets (VKM) nytte- og risikovurdering diskutert. Mange har bedt oss om utdyping i etterkant, fordi vi fikk liten anledning til å svare i programmet. Her kan du lese våre svar. Les videre

Spørsmål og svar om VKMs nytte- og risikovurdering av fisk

Det er godt dokumentert at fisk er sunt og helsebringende og beskytter mot hjerte- og karsykdom. Fisk bidrar også positivt til utviklingen av nervesystemet hos foster og spedbarn. Selv om fisk inneholder miljøgifter, får verken storspisere eller andre i seg skadelige mengder av de viktigste miljøgiftene i fet og mager fisk.

Les videre

Vitskapskomiteen vurderer nytte og risiko knytt til å ete fisk og sjømat

I 2006 publiserte Vitskapskomiteen for mattryggleik ei stor vurdering av fisk og sjømat. Vi konkluderte med at nytta ved å ete fisk er større enn risikoen frå miljøgiftene, slik at nordmenn flest burde ete meir fisk, både mager og feit fisk.

Vurderinga til VKM er vitskapeleg grunnlag for dei norske kostråda.

Les videre