Morsmelk – helsefordeler og miljøgifter

Morsmelk - helsefordeler og miljøgifter

Helsefordelene ved morsmelk er langt større for barnet enn risikoen ved miljøgifter. Dette konkluderte Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med i sin gjennomgang av den samlede forskning om morsmelk og miljøgifter i 2013. Dag Bratlids innlegg i Aftenposten 17. desember inneholder feil. Les videre

Spørsmål og svar om VKMs nytte- og risikovurdering av fisk

Det er godt dokumentert at fisk er sunt og helsebringende og beskytter mot hjerte- og karsykdom. Fisk bidrar også positivt til utviklingen av nervesystemet hos foster og spedbarn. Selv om fisk inneholder miljøgifter, får verken storspisere eller andre i seg skadelige mengder av de viktigste miljøgiftene i fet og mager fisk.

Les videre

Vitskapskomiteen vurderer nytte og risiko knytt til å ete fisk og sjømat

I 2006 publiserte Vitskapskomiteen for mattryggleik ei stor vurdering av fisk og sjømat. Vi konkluderte med at nytta ved å ete fisk er større enn risikoen frå miljøgiftene, slik at nordmenn flest burde ete meir fisk, både mager og feit fisk.

Vurderinga til VKM er vitskapeleg grunnlag for dei norske kostråda.

Les videre