Er det trygt å spise kjøtt fra elg, hjort, rådyr, dåhjort og villrein som er skutt med blyholdig ammunisjon?

Vi har fått nye nettsider, og tryggmatbloggen er flyttet til www.vkm.no/blogg.
Velkommen til de nye nettsidene våre!

Dette var et av spørsmålene som Mattilsynet ba Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere etter at forskere ved Veterinærinstituttet hadde funnet at norsk elgkjøttdeig inneholdt mer bly enn for eksempel storfekjøtt.

Les videre